Fickparkering

                                      Fickparkering
1. Först gäller det att avgöra om du får plats i utrymmet mellan de parkerade bilarna. Är det väldigt trångt är det säkrast att leta upp en annan, tom ruta.

                    
 

2. Placera din bil parallellt med den parkerade bilen, ganska nära ( ungfär 50 cm ).

                   

3. I det här läget vrider du fullt rattutslag åt höger och börjar backa bakåt.
Backa tills du ser hela fronten på den gula bilen bakom i vänstra sidospegelen sedan stanna din bil.

Tänk nu på att din bil vrider ut fronten. På en dubbelfilig väg innebär det att du "stjäl" utrymme i den andra filen, vilket kan bli farligt om det kommer en bil där. Ha alltid uppsikt på andra bilar. Av samma anledning är det bäst att fickparkera smidigt.

                


4. I det här momentet gör många fel och väljer en fel vinkel, vilket blir svårt att rätta till i efterhand. Tricket i det här läget är att räta upp hjulen till rak position när du kan se fronten på bilen bakom. Backa försiktigt, rakt bakåt, tänk på att hålla koll runt hela bilen. Backa tills fronten på din bil är i höjd med bakändan på den svarta bilen.

               


5. Nu vrider du ratten full till vänster. Back tills din bil är parallel med kanten.
Som förare gäller det nu att hålla koll både framåt och bakåt för att inte komma för nära de parkerade bilarna. Har man parkeringssensorer kan de vara till stor hjälp i det här läget.
              

6. Nu får du köra fram och rätta till om det behövs.

                                                       MVH
                                          Salah
  

Bra att veta: