Våra Utbildningar
Utbildning "B" Körkort ( personbil )
Slussen Trafikskola bedriver körkortsutbildning för "B" körkort ( Automat / Manuell ) personbilar:

Teoriutbildning
I körkortsutbildningen är både teorin och och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär Du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken ( man lär sig teorin för körningsskull ).
Vi har teoriutbildning på svenska och arabiska. Vi kan även ordna Teori för andra språk.

Studiematerial
Om du väljer utbilda dig på Slussen Trafikskola, får du studiematerial, teori undervisning, gratis syntest och gratis Risk ett utbildning.
Vill du börja läsa på egen hand, kan du få tag på studiematerial på olika sätt:
1: beställ direkt från str.se
2: kontakta någon trafikskola på din hemort
3: låna på biliotek
4: köp i Bokhandel eller genom en internetbokhandel
5: låna eller köp av någon du känner 

Körövning
Du måste  öva och uppleva olika situationer för att klara spelreglerna. Det gör du genom övningsköra.
Om du väljer övningköra på Trafikskolan, måste du har fyllt 16 år och har ett giltigt körkortstillsånd.

Vill du övningsköra privat måste du ha gått en Introduktiosutbildning någon gång under de senaste fem åren och har en eller flera godkända handledare som har uppsikt över din körning. Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.
Läs mer om handledarskap

Detta innefatter också
1: Introduktonsutbildning för privat övningskörning ( Handledarkurs )
2: Riskutbildning 1
alkohol och droger )
3: Riskutbildning 2 ( halkbana )Kursplan
Kursplanen för behörighet "B" ( TSFT 2011:20 ) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildning har.
Transporstyrelsens författarssamling
sök föreskrifter
föreskrifter i nummerordning


Introduktionsutbildning ( handledarkurs )
För att få övningsköra privat måste Du och Din handledare gå en handledarkurs på en
trafikskola. Eleven måste ha fyllt 15 år och 9 månadar.
Under utbildningen lär man sig regler för övningskörningen och hur man ska lägga upp körningen hemma.
Utbildningen ger dessutom dig och din hanledare goda råd.

Risk ett ( alkohol och droger )
Riskutbildning 1 är ett teoretisk moment, som varar i minst 3 timmar vid ett tillfälle.
" Risk ettan" omfattar ämnen som alkohol, andra droger, trötthet och riskbeteenden i övrigt.

Detta moment är inget man brukar bli " kuggad" på. men det är några krav stålls på dig för att du ska bli rapporterad till Transporstyrelsen om genomgången riskutbildning.
1: Du måste vara närvarande hela tiden
2: Du ska vara aktivt deltagande
3: Kunna redogöra för vissa begrepp med andra kursdeltagare

Teorisal
Lokalen är mycket bekväm och fin dekorerade. Den passar urmärkt för de olika kurser som trafikskolan har.
                  
                     


 
Bra att veta: